Wanneer?

In het gezin of familiecontact kan het plezier of de gezelligheid soms ver te zoeken zijn. De verbinding, het wij-gevoel mist. Misschien zoek je als ouder hulp voor je gezin met jonge of nog thuiswonende kinderen, of voor het contact met een uitwonend/volwassen kind. Het kan ook zijn dat je als volwassene hulp zoekt voor jouw contact met je ouder(s), zus of broer. Er kan van alles spelen: 

  • Jullie hebben last van vervelende (communicatie)patronen die erin geslopen zijn en moeilijk te doorbreken;
  • Je ervaart veel negativiteit, irritaties en veroordeling in de omgang met elkaar;
  • Jullie hebben vaak ruzies die steeds over hetzelfde gaan en waarin je niet verder komt;
  • Jullie ervaren afstand, langs elkaar heen leven, een gebrek aan contact/verbinding;
  • Je ervaart problemen met je puber en gesprek met hem/haar is moeilijk;

Doel

Gezinstherapie is er voor gezinnen waarvan de kinderen nog thuis wonen, maar ook voor volwassenen die hun relatie met ouder(s), broer(s) of zus(sen) willen onderzoeken. Als er een crisis in het gezin speelt, dan is mijn doel eerst om rust te brengen in jullie leefsituatie. In gezinsgesprekken wil ik jullie helpen om elkaar echt te zien en te horen, zonder veroordeling. In die sfeer werken jullie zo aan een veiliger contact met elkaar, waarin het makkelijker wordt om met elkaar delen waar je tegenaan loopt, wat je mist en wat je nodig hebt. Jullie gaan merken dat er verrassend veel goede bedoelingen zitten onder gedrag wat je zo lastig vindt van de ander. En als jullie daar meer zicht op krijgen, zijn jullie beter in staat om elkaar echt te zien voor wie je bent, zonder die oordelen die er waren. En zo herstellen zich de verbinding en het wij-gevoel.

Wat ik van jullie nodig heb…

…is dat jullie allemaal open en eerlijk willen zijn wat je voelt en wilt in het contact met je gezins-/familieleden. Iets van nieuwsgierigheid naar de ander is nodig bij jullie allemaal. Van ouders verwacht ik nog iets extra’s, dat is dat zij bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel in wat er niet goed gaat in het contact, ook als dat confronterend zou zijn. Het helpt misschien om te bedenken dat het er in gezinstherapie niet om gaat dat we een schuldige kunnen aanwijzen, maar dat we onderzoeken, zonder oordeel, wat er nu precies gebeurt tussen jullie. Om van daaruit te werken naar iets nieuws, iets beters.


Hoe gaat het in z’n werk?

Gratis kennismaken

Jullie zijn welkom voor een gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprekje (20 min.) om een indruk van mij te krijgen en je vragen te stellen. Kennis maken kan gezamenlijk of individueel, telefonisch kennismaken of via videobellen kan ook. Hebben jullie meteen al een goed gevoel bij wat je hier leest kun je de kennismaking ook overslaan en meteen de intake plannen. Meestal heb ik binnen een week of 2 ruimte voor jullie.

Intake

Hoe we van start gaan verschilt afhankelijk van de leeftijd van de kinderen die nog thuis wonen en de situatie. Het kan zijn dat we meteen een intake doen met alle betrokkenen tegelijk, soms spreek ik alle betrokkenen eerst individueel een keer. In beide gevallen onderzoeken we samen welke moeiten ieder van jullie ervaart in het contact, hoe je je voelt erover en wat je wensen zijn. In gesprekken met volwassenen sta ik ook vaak stil bij jullie gezin van herkomst en hoe dat ieder van jullie afzonderlijk gevormd heeft. Aan de hand van wat jullie vertellen en mijn gedachten daarover, komen wij samen tot een ‘diagnose’ van jullie situatie en stellen we vast nodig is (plan).

Werkwijze

Het aantal sessies staat niet van tevoren vast, we bepalen in overleg wat nodig is. Mijn ervaring is dat 1 tot 3 gezinssessies al heel veel kunnen helpen, zelfs in het geval van een heftige gezinscrisis. Bij dat laatste kan het traject wel wat langer duren aangezien er dan ook vaak individuele gesprekken nodig zijn.

In de sessies ga ik met jullie aan het werk met jullie thema en met ons plan. Voor een groot deel zal dat zijn door middel van gesprekken. Dat kan zijn met jullie allemaal tegelijk, maar het kan ook zijn dat ik het nodig vind om ouders een keer apart te zien of (een aantal van) jullie individueel of in een bepaalde samenstelling. Daarnaast, omdat ik geloof dat je met ‘ervaren’ op een diepere laag van besef kunt komen, kan het zijn dat ik gebruik maak van andere werkvormen. Je kunt dan denken aan geleide-fantasie-oefeningen, tekenen, of een opstelling met hulp van matjes op de grond of houten poppetjes of een kaartspel dat helpt bij het uitvinden wat jouw gevoel of behoefte is. Ik stem dit alles zorgvuldig en met overleg op jullie af, je hoeft geen dingen te doen die al te ver buiten je comfortzone liggen.

Voor de periodes tussen de gesprekken geef ik jullie soms ‘huiswerk’ mee. Dat kunnen schrijfopdrachtjes zijn of doe-dingen, bedoeld om meer bewustzijn te creëren in jullie dagelijks leven of om te oefenen wat je je voornam.